Az értékelő markerek azok az indikátorok (jellemzők), amelyek megfigyelésére az értékelőket (assessorok) kiképezték, azaz, hogy meghatározzák, mely ICF fő kompetencia milyen mértékben figyelhető meg egy rögzített coaching beszélgetésben. Az alábbi markerek a coach viselkedését jelzik; ezeknek kell megmutatkozniuk a coaching beszélgetésben Professional Certified Coach (PCC) szinten. E markerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a teljesítmény-értékelő folyamat igazságos, következetes, érvényes, megbízható, megismételhető és védhető legyen. Fontos figyelembe venni, hogy a markerek nem coachingeszközök, és nem szabad őket afféle nyerő képletként vagy akár csak „checklistként” (ellenörzőlistaként) használni a PCC vizsga (hangfelvétel-értékelés) sikeres teljesítéséhez.

II. Kompetencia: Szerződéskötés

 1. A coach segít az ügyfélnek, hogy meghatározza vagy megerősítse, mit szeretne elérni az ülés során.
 2. A coach segít az ügyfélnek meghatározni, hogy mitől lesz sikeres a coaching ülés (konkrét ismérvek) vagy visszaigazolja, megerősíti azokat.
 3. A coach feltérképezi, hogy mi fontos vagy jelentőségteljes az ügyfél számára azzal kapcsolatban, amit elérni kíván az ülés során.
 4. A coach segít az ügyfélnek meghatározni, hogy szerinte mivel szükséges foglalkoznia vagy mit kell tennie azért, hogy elérje azt, amit szándékában áll elérni az ülés során.
 5. A coach a beszélgetést úgy folytatja az ügyféllel, hogy az folyamatosan az ügyfél által meghatározott cél felé haladjon, kivéve, ha az ügyfél mást jelez.

III. Kompetencia: Bizalom és közelség megteremtése

 1. A coach elismeri és tiszteletben tartja az ügyfél munkáját a coaching folyamatban.
 2. A coach kifejezi a támogatását az ügyfél felé.
 3. A coach arra bátorítja az ügyfelet, hogy teljes mértékben kifejezze magát, és erre lehetőséget is ad számára.

IV. Kompetencia: A coach jelenléte

 1. A coach reagál mind az ügyfél egész lényére (személyére), mind pedig arra, amit az ügyfél az ülés alatt el szeretne érni.
 2. A coach jó megfigyelő, empatikus, és reagál a történésekre.
 3. A coach észleli, hogyan változik az ügyfél energiája és dolgozik ezzel.
 4. A coach érdeklődő, és „kíváncsisága” mögött a feltárás, tanulás szándéka áll.
 5. A coach és az ügyfél partnerségben működnek, amelyben a coach támogatja az ügyfelet, hogy utóbbi meghatározza mindazt, ami az ülésen történik.
 6. A coach és az ügyfél partnerségben működnek, amelyben a coach teljes nyitottsággal fordul az ügyfél felé, hogy az kedve szerint reagáljon a coach felvetéseire, és elfogadja az ügyfél válaszát/reakcióját.
 7. A coach és az ügyfél partnerségben működnek, amelyben a coach visszatükrözi az ügyfél által felvázolt lehetőségeket, hogy így támogassa az ügyfelet a választásban.
 8. A coach és az ügyfél partnerségben működnek, amelyben a coach arra bátorítja az ügyfelet, hogy fogalmazza meg a tanulását.

V. Aktív hallgatás

 1. A coach kérdései és megfigyelései ahhoz igazodnak, amit a coach megtudott az ügyfél személyéről (who) és az ügyfél helyzetéről.
 2. A coach kérdéseket tesz fel az ügyfél nyelvhasználatára vonatkozóan vagy feltárja azt.
 3. A coach kérdéseket tesz fel az ügyfél érzelmeire vonatkozóan vagy feltárja azokat.
 4. A coach – amennyiben helyénvaló – kérdéseket tesz fel az ügyfél hangszínére, beszédtempójára és hanglejtésére vonatkozóan vagy feltárja azokat.
 5. A coach kérdéseket tesz fel az ügyfél viselkedésére vonatkozóan vagy feltárja azt.
 6. A coach kérdéseket tesz fel arra vonatkozóan, hogyan látja az ügyfél a világát, vagy feltárja azt.
 7. A coach csendben van, és hagy időt az ügyfélnek a gondolkodásra.

VI. Hatásos kérdezéstechnika

 1. A coach kérdéseket tesz fel az ügyfélről: gondolkodásmódjáról, feltételezéseiről, hiedelmeiről, értékeiről, szükségeiről, igényeiről, stb.
 2. A coach kérdései segítik az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve egy új, kiterjesztett keretrendszerben gondolkodjon önmagáról.
 3. A coach kérdései segítik az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve egy új, kiterjesztett keretrendszerben gondolkodjon a helyzetéről.
 4. A coach kérdései segítik az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve folytassa a felfedező gondolkodást a céljai irányában.
 5. A coach egyértelmű, direkt, és elsősorban nyílt kérdéseket tesz fel, egyszerre egyet, olyan ütemben, amely lehetőséget ad az ügyfélnek a gondolkodásra és a reflektálásra.
 6. A coach kérdéseiben használja az ügyfél nyelvezetét, és tanulási stílusának, valamint referenciarendszerének az elemeit.
 7. A coach kérdései nem sugalmazó kérdések – nincs bennük konklúzió, vagy iránymutatás.

VII. Kompetencia: Direkt Kommunikáció

 1. A coach megosztja megfigyeléseit, intuícióit, megjegyzéseit, gondolatait és érzéseit, így segítve ügyfele tanulását vagy haladását.
 2. A coach úgy osztja meg megfigyeléseit, intuícióit, megjegyzéseit, gondolatait és érzéseit, hogy nem ragaszkodik azok igaz voltához.
 3. A coach az ügyfél nyelvezetét használja, vagy olyan nyelvezetet, amely tükrözi az ügyfél szóhasználatát.
 4. A coach beszéde általában véve egyértelmű és tömör.
 5. A coach megengedi, hogy az ügyfél beszéljen többet.
 6. A coach engedi, hogy ügyfele befejezze gondolatmenetét, nem szakítja félbe, hacsak nincsen ezzel konkrét, deklarált coaching célja.

VIII. Kompetencia: Tudatosság létrehozása

 1. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy megfogalmazza és/vagy feltárja saját tanulását az ülés során a helyzetéről (a MI-ről).
 2. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy megfogalmazza és/vagy feltárja saját tanulását az ülés során önmagáról (a KI-ről).
 3. A coach megosztja, hogy mit észlel az ügyféllel és/vagy a helyzetével kapcsolatban, és bátorítja az ügyfelet meglátásai megfogalmazására, valamint a további gondolkodásra.
 4. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy végiggondolja, hogyan fogja használni a coaching során tanultakat.
 5. A coach úgy fogalmazza meg kérdéseit, intuícióit és megfigyeléseit, hogy azok hatására az ügyfél új tanulásra/felismerésre juthat.

IX. X. XI. Kompetenciák: Akcióterv készítése, Tervezés és Célkitűzés, A Haladás Mérése és Felelősség Kérdése

 1. A coach arra biztatja ügyfelét (vagy lehetőséget teremt arra), hogy ránézzen, honnan hova jutottak az ülés során.
 2. A coach támogatja ügyfelét abban, hogy megtervezze, milyen lépéseket / gondolkodást fog tenni az ülés után, hogy továbbra is a maga által meghatározott eredmények/kitűzött célok felé haladjon.
 3. A coach arra biztatja ügyfelét (vagy lehetőséget teremt arra), hogy átgondolja az előtte álló utat, beleértve – amennyiben ez releváns – a támogató mechanizmusokat, erőforrásokat és esetleges akadályokat.
 4. A coach támogatja ügyfelét abban, hogy megtervezze számonkérhetőségének legjobb módjait.
 5. A coach ügyfelével partnerségben zárja le az ülést.
 6. A coach észleli ügyfele haladását, és reflektál arra.