Ügyfélinformáció megadása

Az ICF Etikai Kódexe értelmében, minden ügyféltől engedélyt kell kérni ahhoz, hogy a coaching ügyfeleket tartalmazó listába azokat felvegyük. Ez lehet akár szóbeli engedély is, nem kell az ICF számára bemutatni. Nem vehetsz azonban fel a listába olyan ügyfelet, aki nem egyezett bele, kivéve azokat a belső coaching eseteket, vagy egy harmadik fél bevonásával történő coachingokat, ahol a szervezetnek van titoktartási szabályzata. Ezekben az esetekben a szervezet által kiadott referencialevelet be kell nyújtani.

 

Hogyan kezeli az ICF az ügyfelekre vonatkozó információt

Az ügyféllistában szereplő információk csak az ICF dolgozói számára hozzáférhetők. Az ügyfelekre vonatkozó információt nem bocsátjuk rendelkezésére vagy adjuk el harmadik félnek, és nem használjuk fel az akkreditációs jelentkezéstől eltérő célra. A megadott ügyfeleket azonban az ICF felkeresheti, hogy erősítsék meg a listában szereplő információkat. A felkeresés során nem teszünk fel az ügyfeleknek a coaching témájára vonatkozó kérdést.

 

Definíciók/Dokumentáció

Már akkor érdemes listát vezetni a coacholt ügyfélórákról, amikor coacholni kezdesz. Egy egyszerű táblázat a leghatékonyabb módja ennek (lásd a mintát itt). A listában négyféle óra szerepelhet: egyéni ügyfél, csoportos ügyfél, belső ügyfél, és harmadik fél által közvetített ügyfél.

 

Ügyfélórák

Egy coacholt ügyfélórának minősül 60 percnyi tényleges coaching olyan ügyféllel, aki coachként szerződött az akkreditációra jelentkezővel, és nem más minőségében. (Mentor coaching és coaching szupervízió nem fogadható el coacholt ügyfélórának.)

A 60 percnél rövidebb coaching üléseket részleges ügyfélórának lehet elszámolni (például egy 30 perces coaching ülés 0.5 ügyfélórának minősül). A coachingra sor kerülhet személyesen, telefonon vagy bármilyen más beszédátviteli technológia alkalmazásával.

 

Coacholt ügyfélóra-napló (Client coaching log)

Az ICF azt javasolja, hogy vezesd és dokumentáld az ügyfelekkel szerzett coaching tapasztalatodat az ICF Coacholt ügyfélóra-napló segítségével. Ennek az excel formátumnak a használata megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az akkreditációs folyamatot.

Coacholt ügyfélóra-napló minta letöltése

 

Fizetett órák

Fizetett órának minősülnek:

 • Olyan coaching órák, amelyekért a coach az ügyféltől fizetséget kap (a fizetség nem feltétlen kell, hogy pénzbeli legyen, lehet áru vagy szolgáltatás barter, beleértve egymás kölcsönös coacholását is).
 • A lenti definíció feltételeinek eleget tevő belső coaching.
 • A lenti definíció feltételeinek eleget tevő harmadik fél által közvetített ügyféllel tartott coaching.
 • Képzés keretén belül megvalósult coaching, amikor a hallgatók egymást coacholják, csak pro bono óráként számolhatók el (trénerek, szupervízorok, mentorok nem számolhatnak el képzés keretén belül megvalósult coaching órákat).

Pro bono órák

 • A hallgatók csakis pro bono óraként számolhatják el a képzésük keretén belüli egymás coacholását (képzők, szupervízorok és mentorok nem számolhatnak el képzés keretén belül megvalósult coaching órákat).
 • Önkéntes / adományként felajánlott coaching.

Peer coaching

A peer coaching, azaz egymás coacholása két személy közötti kölcsönös coaching csere:

 • A (képzésen kívüli) peer coaching fizetett vagy barter coachingként számolható el.
 • A (képzésen belüli) peer coaching csak hallgatók által és pro bono coachingként számolható el.
 • A kölcsönös peer coaching fizetett óraként számolható el.

Egyéni ügyfelek

Minden egyéni ügyfél esetén vezetni kell:

 • Az ügyfél nevét és email címét vagy telefonszámát.
 • A coaching folyamat kezdetének és befejezésének időpontját.
 • Az ügyféllel folytatott fizetett és pro bono órák számát.

Azok az egyéni ügyfeleket, akik nem járulnak hozzá nevük feltüntetéséhez, nem szabad feltüntetni a coaching naplóban. A hozzájárulás lehet szóbeli, és nem szükséges az ICF felé igazolni azt.

 

Csoportos coaching folyamatok

Ahhoz, hogy csoportos coachingnak számítson egy ülés, a résztvevőknek kell meghatározniuk a témát, és az ülésnek interaktívnak kell lenniük (a coach és résztvevők közötti egyidejű, élő interakció). A coaching-naplóban külön kell vezetni az egyéni coaching órákat és a csoportos coaching órákat.

A csoportos coaching órák esetében a következőket kell vezetni:

 • A csoport egy tagjának nevét és email címét vagy telefonszámát (nem szükséges feltüntetni a csoport többi tagjának a nevét, vagy magát a csoport nevét).
 • A coaching folyamat kezdetének és befejezésének időpontját.
 • A csoporttal folytatott fizetett és pro-bono órák számát.

A csoport tagjainak számát (csak a 15 vagy az alatti létszámú csoportok számítanak).
Nem szorozható fel az óraszám a csoport létszámával. Ha 15 embert coacholtál egy órán keresztül, csak egy órát számíthatsz be, nem 15 órát.

A csoport minden résztvevője ügyfélnek számít a szükséges ügyfélszám tekintetében. (Képzési / tanítási, mentor coaching, workshopok facilitálása, stb. nem számítható el ügyfélcoachingként.)

 

Belső coaching

A belső coaching a jelölt munkájának részeként zajlik. Nem számít ügyfélórának a közvetlen beosztottak coachingja (azok a munkavállalók, akiknek a coach a közvetlen felettesük). A belső ügyfeleket ugyanúgy kell az ügyfélnaplóba bevezetni, mint más egyéni és csoportos ügyfeleket, kivéve, ha a cég titoktartási szabályzata tiltja neked, hogy nyilvánosságra hozd az ügyfél adatait.

 

Amennyiben nincs szervezeti titoktartási eljárásrend, amely megtiltja az ügyféladatok nyilvánosságra hozását, a következő adatokat szükséges megadnod az ügyfél coaching-naplódban:

 

 • az ügyfél nevét és email címét vagy telefonszámát,
 • a coaching folyamat kezdetének és befejezésének időpontját,
 • az ügyféllel folytatott fizetett és pro bono órák számát.

Amennyiben létezik titoktartási eljárásrend, egy referencialevelet kell benyújtanod egy - a szervezetbe tartozó - kapcsolattartó személytől, aki ismeri a munkádat. A referencialevelet céges fejléces papíron, aláírni kell benyújtani és a következőket kell tartalmaznia:

 

 • a nevedet,
 • a kapcsolattartó személy nevét és kapcsolattartási adatait,
 • a kapcsolattartó személy beosztását,
 • a te beosztásodat,
 • nyilatkozatot a szervezet titoktartási eljárásáról,
 • a coaching órák számát, a coacholt ügyfelek számát és a coaching időtartamát.

A referencialevélben szereplő belső bizalmas ügyfeleket nem szükséges a coaching-naplóba belefoglalni.

 

Harmadik fél által közvetített ügyfél coachingja

Harmadik fél által közvetített ügyfél coachingja olyan coaching, amelyben:

 

 • A coach fizetést kap a szervezettől kifejezetten az ügyféllel végzett coachingért.

vagy

 • A coach önkéntesen coacholja az ügyfelet egy szervezet nevében, amely a fizetséget ezért az ügyféltől kapja.

A fizetség bármilyen összegű lehet vagy történhet bármilyen termék cseréjével (barter) vagy bármely szolgáltatással. Harmadik fél által közvetített ügyfeleket ugyanúgy kell az ügyfél-naplóba bevezetni, mint más egyéni és csoportos ügyfeleket, kivéve, ha a cég titoktartási szabályzata tiltja neked, hogy nyilvánosságra hozd az ügyfél adatait. Amennyiben létezik titoktartási eljárásrend, egy referencialevelet kell benyújtanod egy - a szervezetbe tartozó - kontakt személytől, aki ismeri a munkádat. A referencialevelet céges fejléces papíron, aláírni kell benyújtani és a következőket kell tartalmaznia:

 

 • a nevedet,
 • a kapcsolattartó személy nevét és kapcsolattartási adatait,
 • a kapcsolattartó személy beosztását,
 • a te beosztásodat,
 • nyilatkozatot a szervezet titoktartási eljárásáról,
 • a coaching órák számát, a coacholt ügyfelek számát és a coaching időtartamát.

A referencialevélben szereplő Harmadik fél által közvetített ügyfeleket nem szükséges a coaching-naplóba belefoglalni.

 

Benyújtás

A dokumentumokat az ICF Központ felé nem lehet levélben vagy e-mail útján benyújtani. Csak olyan dokumentáció fogadható el, amelyet online jelentkezése részeként küld el a jelölt.