Az értékelő markerek azok az indikátorok (jellemzők), amelyek megfigyelésére az értékelő személyeket kiképezték, azaz, hogy meghatározzák, mely ICF fő kompetencia milyen mértékben figyelhető meg egy rögzített coaching beszélgetésben.

 

Az alább kifejtésre kerülő markerek e kompetenciák azon megnyilvánulásai, amelyeknek meg kellene mutatkozniuk a coaching beszélgetésben Professional Certified Coach (PCC) szinten.

 

E markerek támogatják a teljesítmény-értékelő folyamat:

 • igazságosságát,
 • következetességét,
 • érvényességét,
 • megbízhatóságát,
 • megismételhetőségét és
 • védhetőségét.

Fontos figyelembe venni, hogy a markerek nem eszközök a coachinghoz, és nem használhatóak ellenőrző listaként vagy mintaként a teljesítmény-értékelésen való sikeres átjutáshoz.

 

II. Kompetencia: Szerződéskötés

 1. A coach segít az ügyfélnek, hogy meghatározza vagy megerősítse, mit szeretne elérni az ülés során.
 2. A coach segít az ügyfélnek meghatározni a coaching ülés során elérni kívánt siker ismérveit vagy visszaigazolja azokat.
 3. A coach feltérképezi, hogy mi fontos vagy jelentőségteljes az ügyfél számára azzal kapcsolatban, amit elérni kíván az ülés során.
 4. A coach segít az ügyfélnek meghatározni, hogy mit gondol, mit szükséges tennie vagy megoldania azért, hogy elérje azt, amit szándékában áll elérni az ülés során.
 5. A coach úgy irányítja a beszélgetést, hogy az az ügyfél számára kívánt eredmény felé haladjon, amennyiben az ügyfél nem jelzi, hogy mást szeretne.

III. Kompetencia: Bizalom és közelség kialakítása

 1. A coach nyugtázza és tiszteli az ügyfél munkáját a coaching folyamat során.
 2. A coach kifejezi a támogatását az ügyfél felé.
 3. A coach bátorítja az ügyfelet és lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben kifejezze magát.

IV. Kompetencia: A coach jelenléte

 1. A coach működésével reagál mind az ügyfél egész lényére, mind pedig arra, amit az ügyfél az ülés alatt el szeretne érni.
 2. A coach jó megfigyelő, empatikus, és reagál a történésekre.
 3. A coach észleli, hogyan változik az ügyfél energiája és dolgozik ezzel.
 4. A coach érdeklődő, és érdeklődése mögött a megértés szándéka áll.
 5. A coach és ügyfél közötti partneri viszony megjelenik abban, ahogyan támogatja a coach az ügyfelet, hogy kiválasszák, mi történjen az ülés során.
 6. A coach és ügyfél közötti partneri viszony megjelenik abban, ahogyan a coach visszajelzést kér az ügyféltől arra, amivel ő járul hozzá az üléshez, és elfogadja az ügyfél válaszát.
 7. A coach és ügyfél közötti partneri viszony megjelenik abban, ahogyan a coach visszatükrözi az ügyfél által felvázolt lehetőségeket, hogy az ügyfél tudjon közülük választani.
 8. A coach és ügyfél közötti partneri viszony megjelenik abban, ahogyan a coach bátorítja az ügyfelet, hogy fogalmazza meg a saját tanulását.

V. Aktív hallgatás

 1. A coach a kérdései és megfigyelései ahhoz igazodnak, amit a coach megtudott az ügyfélről és az ügyfél helyzetéről.
 2. A coach rákérdez vagy feltérképezi az ügyfél nyelvezetét.
 3. A coach rákérdez vagy feltérképezi az ügyfél érzelmeit.
 4. A coach rákérdez vagy feltérképezi az ügyfél hangszínét, beszédtempóját, beszédének hanglejtését.
 5. A coach rákérdez vagy feltérképezi az ügyfél viselkedését.
 6. A coach rákérdez arra vagy feltérképezi, hogyan látja az ügyfél a maga világát.
 7. A coach csendben van, és hagy időt az ügyfélnek a gondolkodásra.

VI. Hatásos kérdezéstechnika

 1. A coach kérdései egyaránt irányulnak az ügyfélre, az ügyfél gondolkodásmódjára, feltételezéseire, hitére, értékeire, igényeire és szükségleteire, stb.
 2. A coach kérdései támogatják az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve egy új, kiterjesztett keretrendszerben gondolkodjon önmagáról.
 3. A coach kérdései támogatják az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve egy új, kiterjesztett keretrendszerben gondolkodjon a helyzetéről.
 4. A coach kérdései támogatják az ügyfelet abban, hogy az aktuális gondolati keretein túllépve egy új, kiterjesztett keretrendszerben gondolkodjon mindarról, amit el szeretne érni.
 5. A coach egyértelmű, direkt, és elsősorban nyílt kérdéseket tesz fel, egyszerre egyet, olyan ütemben, hogy lehetőséget adjon az ügyfélnek a gondolkodásra és a reflektálásra.
 6. A coach kérdéseiben használja az ügyfél nyelvezetét, és tanulási stílusának valamit referenciarendszerének az elemeit.
 7. A coach kérdései nem sugalmazó kérdések – nincs bennük konklúzió, vagy iránymutatás.

VII. Kompetencia: Direkt Kommunikáció

 1. A coach megosztja megfigyeléseit, intuícióit, megjegyzéseit, gondolatait és érzéseit annak érdekében, hogy segítse ügyfele tanulását, és előre mozdulását.
 2. A coach anélkül osztja meg megfigyeléseit, intuícióit, megjegyzéseit, gondolatait és érzéseit, hogy bármit hozzáfűzne azok igaz voltát igazolandó.
 3. A coach az ügyfél nyelvezetét használja, vagy olyan nyelvezetet, mely reflektál az ügyfél nyelvezetére, szóhasználatára.
 4. A coach nyelvezete általában véve egyértelmű és tömör.
 5. A coach megengedi, hogy az ügyfél beszéljen többet.
 6. A coach megengedi, hogy ügyfele szabadon beszéljen, nem avatkozik közbe vagy állítja le, hacsak nincsen ezzel konkrét coaching célja.

VIII. Kompetencia: Tudatosság létrehozása

 1. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy kimondja és/vagy feltárja saját tanulását az ülés során helyzetéről (a MI-ről).
 2. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy kimondja és/vagy feltárja saját tanulását az ülés során önmagáról (a KI-ről).
 3. A coach megosztja, hogy mit észlel az ügyféllel vagy annak helyzetével kapcsolatosan, és kikéri az ügyfél véleményét, meglátásait.
 4. A coach arra biztatja ügyfelét, hogy végiggondolja, hogyan fogja használni a coaching ülésből tanultakat.
 5. A coach kérdései, intuíciói és megfigyelései azt szolgálják, hogy az ügyfél számára új tanulásokra nyisson lehetőséget.

IX. X. XI. Kompetenciák: Akcióterv készítése, Tervezés és Célkitűzés, A Haladás Mérése és Felelősség Kérdése

 1. A coach arra biztatja, és engedi az ügyfelét, hogy ő határozza meg, mit és hogyan szeretne elérni az ülés során.
 2. A coach támogatja ügyfelét abban, hogy megtervezze milyen lépéseket / gondolkodást fog alkalmazni az ülés során annak érdekében, hogy az ügyfele továbbra is előre haladjon az általa kitűzött célok elérése irányába.
 3. A coach biztatja és engedi ügyfelét, hogy megvizsgálja választott haladási irányát, beleértve – megfelelő mértékben – a támogató mechanizmusokat, erőforrásokat, és esetleges akadályozó tényezőket.
 4. A coach támogatja ügyfelét abban, hogy ő tervezze meg saját felelősségének legjobb módját.
 5. A coach partnerként kezeli ügyfelét az ülés lezárásában.
 6. A coach észleli és reflektál ügyfele haladására.
 7.  Az értékelő markerek azok az indikátorok (jellemzők), amelyek megfigyelésére az értékelő személyeket kiképezték, azaz, hogy meghatározzák, mely ICF fő kompetencia milyen mértékben figyelhető meg egy rögzített coaching beszélgetésben.