Kedves Tagunk!

 

A tisztújító választás meghirdetése a közgyűlési meghívók e-mailben való elküldésével valamint a Tagozat honlapján való közzététellel megtörtént.

 

Az ICF Magyar Tagozat Választási Bizottság (VB) megalakult.
A Választási Bizottság elnöke: Dr. Gogolák Zoltán ACC

 

Tagjai:

 

Dr. Gogolák Zoltán ACC
Friedewald Zita ACC
Izsák Norbert PCC

 

Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk adni a magyaror

szági egyesületekre vonatkozó törvényi szabályozás változása kapcsán a közgyűlésre illetve annak összehívására vonatkozó elvárások változásairól.

 

Az Egyesületek közgyűlésének határozatképességéhez a Tagság 50%-nak kell megjelennie, ellenkező esetben a közgyűlés határozatlanképtelenség miatt, az halasztásra kerül. Eddig az volt a korábbi szabályozásnak megfelelő gyakorlat, hogy 30 perccel később, ugyanott, ugyanazzal a napirendi ponttal megrendezésre került a megismételt közgyűlés, mely már a megjelent tagok számától függetlenül is határozatképes volt. A törvényi előírás a tavalyi évtől változott, a két közgyűlés között legalább három, de legfeljebb tizenöt nap kell legyen.

 

A törvényi előírásoknak megfelelően január 10-én kerül sor az első közgyűlésre, amelyen a részvétel a várakozásoknak megfelelően nem fogja elérni az 50%-ot. Ennek megfelelően részvételedre is az ismételt közgyűlésen számítunk feltétlenül.

 

A megismételt közgyűlés időpontja 2019. január 18. 18:30-20:30 között. Helyszíne a MOM Kulturális Központ Jókai terme - amelyre várunk szeretettel.