Ebben a menüpontban az ICF egyéni coach minősítési rendszerrel kapcsolatos információk olvashatók.

 

ICF COACH MINŐSÍTÉS (CREDENTIALING)

 

Az ICF minden coach számára nyitott, háromszintű minősítési rendszerét világszerte elismerik. A minősítés szintjei: ACC, PCC és MCC. Az első két szintre háromféle jelentkezési út áll rendelkezésre, az ACTP, az ACSTH és a Portfólió. Az ACTP és az ACTSH jelentkezési lehetőség azok számára vonatozik, akik ICF által akkreditált coach képzésen (Accredited Coach Training Program, ill. Approved Coach Specific Training Hours) végeztek. Számukra a folyamat egyszerűbb és gyorsabb. Akik más coach képzésen vettek részt, azok a Portfólió jelentkezés útján tudják megszerezni ICF coach akkreditációjukat.

 

Az ICF három coach akkreditációs szintje

Az egyes minősítési szintekhez tartozó kompetenciák összehasonlításó táblázata:
icf_kompetencia_osszehasonlito_tablazat.pdf

 

Az ICF által minősített coachok felé elvárás, hogy folytassák tanulmányaikat, és építsék tovább meglévő tapasztalati szintjüket. Szakmai tudásuk és kompetenciájuk fejlődése az MCC szint felé vezető útjuk lépcsőfokai. A minősítések háromévenkénti megújításához az akkreditált coachok továbbképzési pontokat gyűjtenek (40 CCEU).

 

Előnyök az ügyfelek és megbízók számára

Az ICF coach minősítési rendszere, melyet a szervezet nemzetközi központja működtet, eligazodási pont és segítség az ügyfelek és a megbízók számára. Garancia arra, hogy nemzetközi szakmai sztenderdeknek megfelelő coach kerül kiválasztásra.

 

Előnyök a coachok számára

A nemzetközi coach minősítéssel rendelkező coachok számára az ICF rendszere akár egy-két évtizedre is kijelöli a szakmai fejlődés útját. Emellett a személyes márkaépítés fontos megkülönböztető eleme a világ legnagyobb coach szakmai szervezetének minősítése.

 

A coach minősítés folyamata

  • Az ICF coach minősítés szintjeinek részletes követelményei, a vizsgáztatás feltételrendszere folyamatosan fejlődik, az aktuálisan érvényben feltételek az alábbiakban olvashatók, de a választott mentor coach is tud felvilágosítást adni a folyamatról. A mentorcoachválasztásról részletesebb információ itt található.
  • A vizsgára jelentkezés előfeltétele egy legalább 10 alkalmas és legalább 3 hónapon keresztül tartó mentor coaching folyamatban való részvétel. Vizsgára jelentkezni a mentor coachingot követően egy éven belül és a feltételeknek való megfelelést betartva lehet, a kért angol nyelvű dokumentumok feltöltésével.
  • A regisztráció során kell feltölteni az előzetesen rögzített hanganyagot és azok átiratait is, az akkreditáció szintjétől függően egy vagy két coaching ülésről. Az ICF a feltöltött dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben megfelelnek a feltételeknek, a coaching ülés hanganyagát elküldi a vizsgáztatóknak, akik a megadott szempontrendszer szerint (ICF coach kompetenciák) értékelik azt.
  • Fel kell tölteni a coaching órákat igazoló excel file-t is, amit az értékelők szúrópróba-szerűen ellenőriznek.
  • Minden jelentkezőnek kötelező részt vennie egy írásbeli vizsgán, az ún. ICF Coach Ismeretek Felmérésen (ICF Coach Knowledge Assessment), amely webfelületen elérhető, több választási lehetőséges teszt, és amit akár otthoni vagy a munkahelyi gépen is el lehet érni. Az írásbeli vizsgát az egyéni akkreditáció során csak egyszer kell kitölteni, valamint NEM kötelező az akkreditáció megújításához.
  • A jelentkezők ezt követően kapnak értesítést az ICF-től (a vizsgáztató írásbeli visszajelzésével együtt) a vizsga eredményéről.
  • A minősítési folyamat hossza jelenleg 8-20 hét között várható, választott nyelvtől is függően. Vizsgázni több nyelven lehet, a többi közt magyarul is. Az ICF Global folyamatosan képez ki vizsgáztatókat, értékelőket, mentorokat, illetve továbbképzéseket is szervez számukra. Az ICF arra törekszik, hogy folyamatosan emelje a program minőségét, szakmai értékét, és minősítési eljárásrendjeihez következetes ragaszkodását, ezért időról időre vannak változások, melyekről folyamatosan adunk tájékoztatást.
  • Az ICF coach minősítés szintjeinek részletes követelményei – akkreditacios_kovetelmenyek_tablazat.pdf

 

HANGFELVÉTELlel kapcsolatos információk:

Azaz, azoknak a jelentkezőknek, akik teljesen befejezték az ICF által elfogadott valamelyik coach programot (ACTP vagy ACSTH), az írásbeli vizsga kötelező csak, hangfelvételeket nem kell készíteniük.

 

Azok, akik ettől különböző coaching programokon vesznek részt (azaz a Portfóliós jelentkezők), be kell küldeniük a hanganyagot is (20-60 perces coaching ülés rögzített hanganyagát).

 

Az ÁTIRATOKról

A portfóliós jelentkezőktől bekérésre kerülnek - a hanganyaguk mellet - a hanganyagok írásbeli átiratai is, minősítési szinttől függően egy vagy két hanganyag és azok átiratai.

 

Folyamatos fejlesztés

Az ICF a szakma és az igények változásával párhuzamosan folyamatosan fejleszti a minősítési rendszerét is. Az aktualitásokat itt lehet nyomon követni: http://coachfederation.org/credential

Továbbá rendszeresen hirdet webinárokat az akkreditáció kapcsán, amelyek rögzített hanganyaga szintén elérhető a fenti linken.

 

Az ICF Magyar Tagozata – Akkreditációs munkacsoportja

Az ICF Magyar Tagozat akkreditációval és minősítésekkel foglalkozó munkacsoportja folyamatosan működik. Feladatunk, hogy segítsük az ICF Magyar Tagozat coachait a szakmai fejlődésükben és eligazítást nyújtsunk mindazok számára, akik az ICF által felállított szakmai utat szeretnék választani.

 

További információk az ICF Coach Akkreditációval kapcsolatban

 

akkreditacio@coachfederation.hu

icfcredentialing@coachfederation.org

Individual credentialing: http://coachfederation.org/credential

Program accreditation: http://coachfederation.org/program