Az ICF Magyar Tagozata 2011 óta minden évben meghirdeti Az Év ICF Coacha pályázatot.

Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött a coaching, maga a Tagozat és leginkább annak tagjai, ezért indokolttá vált, hogy újragondoljuk az Év ICF Coacha pályázatot.

Az Advisory Board 6 tagjának segítségével 2019 elején alakítottuk át a koncepciót, és hoztuk létre a Rising Star és a Seasoned Star kategóriákat, hogy mind a pályájuk elején, mind a nagyobb tapasztalattal rendelkező coachok is megmérettethessék magukat.

 

Valamint az ICF Magyar Tagozata Elnöki Díj keretében kívánja elismerni azon kollégák, szakemberek, szakmai csoportok munkáját, akik az Egyesület szakmai munkáját nagyban támogatták. Ezt a díjat minden évben az aktuális elnökség ítéli oda.

 

Az Év ICF Coacha pályázaton az ICF Magyar Tagozata Egyesület tagjai vehetnek részt egy, az adott vagy az előző naptári évben befejezett, minimum 5 alkalomból álló coaching folyamat leírásával, bemutatásával.
 
Az Év Coacha díjra az alábbi módokon lehet pályázni:

 

2 kategóriában lehet benyújtani pályázatokat:

 

Rising star (junior coachok):

 

 • azok a coachok, akik az első coachképzésüktől számítva legfeljebb 2 éve dolgoznak coachként 

     vagy

 

 • 50 és 250 óra közötti ülést tartottak eddig

Seasoned star (senior coachok):

 

 • azok a coachok, akik az első coachképzésüktől számítva több mint 2 éve dolgoznak coachként

     vagy

 

 • több mint 250 óra ülést tartottak eddig

A pályázatok vonatkozhatnak:

 • egyéni vagy csoportos folyamatra, illetve
 • szervezeti vagy life coachingra egyaránt

Mindkét kategóriában a pályázatok 3 részből állnak, mely részek az elbírálás során egyharmad-egyharmad súllyal esnek latba.

 

1. Esetleírás

A coach egy, az adott vagy az előző évben zajlott, illetve lezárt coachingfolyamatáról esetleírás formájában beszámol és elküldi pályázatát a titkar@coachfederation.hu email címre.

 

Az esetleírás szempontjai és feltételei:

 1. Alkalmazott elméleti modellek és módszertani elemek
 2. Személyes szakmai credo – avagy annak a legfeljebb 100 karakter terjedelmű leírása, hogy mit tart a jelölt a munkájában fontosnak, hasznosnak, különlegesnek, értékesnek, illetve mi az a magával és működésével kapcsolatban megfogalmazott szándék, elv és hit, ami elsődleges iránytű a munkájában
 3. Gyakorlat – a teljes folyamat bemutatása, valamint az alkalmazott coaching intervenciók bemutatása, amelyek lehetővé tették, hogy erőteljes fordulatok történhessenek az ülések során
 4. Önreflexió – amit a coach önmagáról, az ügyfélről, a kettejük kapcsolatáról és a cocahingról tanult a folyamat során. Az ülések alatti és közötti belső folyamat és belső párbeszéd való bemutatása.

2. Szupervízió és a szupervíziós ülésre való reflektálás

Pályázni csak olyan coachingfolyamattal lehet, amely során a coach igénybe vett minimum egyalkalmas coaching szupervíziót.

Ebben a részben azt kérjük kifejteni, hogy a szupervíziós esetmunka milyen további tanulásokat, belátásokat, átkeretezéseket hozott, és ezek hogyan hatottak a coachingfolyamatra, valamint a coach belső folyamataira.

A pályázók között előnyt élveznek azok a coachok, akik szupervizori igazolást is csatolnak arról, hogy folyamatos szakmai karbantartásban és támogatásban részesülnek (azaz évi legalább 6 alkalmas egyéni, vagy legalább 10 alkalmas csoportos szupervíziós folyamatban vesznek részt).

 

3. Visszajelzés a coaching ügyféltől

Az esetleírás mellé az ICF kér az ügyféltől egy rövid visszajelzést. A pályázatnak tartalmaznia kell az ügyfél email címét, valamint egy jóváhagyást az ügyféltől, hogy az ICF a pályázat beérkezése után egy linket küldhet ki számára néhány kérdéssel a coachingfolyamatra vonatkozóan.

 

Kérdések az esetleíráshoz:

 

 1. Mi volt az ügyfél célja?
 2. Írd le röviden, hogy hogyan alakult a folyamat közted és az ügyfél között, kiemelve a mérföldköveket, tanulásokat, változási pontokat!
 3. Coachként konkrétan hogyan járultál ehhez hozzá (mit csináltál, mondtál, miben hittél)?
 4. Milyen beavatkozásaidnak volt azonnali előremozdító hatása, illetve mi vezetett hosszabb távon eredményre?
 5. Volt-e, amire negatívan reagált az ügyfél? Hogyan kezelted a helyzetet?
 6. Milyen belső dinamika, dilemma vagy belső párbeszéd játszódott le benned a coaching folyamat alatt? Hogyan kezelted ezeket?
 7. Mit tanult az ügyfél ennek a coaching folyamatnak a során, illetve ennek eredményeként?
 8. Mit tanultál te mint coach azáltal, hogy ezt az ügyfelet coacholtad?
 9. Melyik ICF coachkompetenciákra volt a leginkább szükség ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen?
 10. Milyen elméleti modelleket és módszertani elemeket alkalmaztál?
 11. Mi a személyes szakmai hitvallásod?

Adatlap:

A pályázatban külön lapon, az esetleírástól elkülönítve kérjük megadni a következőket:

 

 • A coach neve, elérhetősége
 • Coachképzettség (intézmény, év)
 • Coacholt órák száma összesen
 • Melyik évben kezdett el coachként dolgozni
 • Az ügyfél neve és telefonszáma
   

Az esetleírás, illetve semmilyen azzal kapcsolatos publikáció nem tartalmazhat egyértelmű utalást az ügyfél kilétére.

Az esetleírás minimum 4000, maximum 6000 karakter terjedelmű lehet.
 

A beadandók listája:

 • Esetleírás
 • Adatlap
 • Szupervizori igazolás
 • Ügyfél jóváhagyása

A pályázatokat egy neves és tapasztalt tagokból álló szakmai zsűri bírálja el. 

 

Egy pályázó csak egy esetleírással pályázhat. A tagozat elnökségi tagjai és a zsűri tagjai nem pályázhatnak.
A pályázatok teljes anonimitás mellett, azaz a pályázó adatai nélkül kerülnek elbírálásra.

A pályázatban nem az íráskészséget, hanem a coachingesetet és a szakmaiságot értékeljük.
 

Amennyiben a zsűri nem talál megfelelő pályázati anyagot, az adott évben a díjat nem ítéljük oda.

 

Díjazás:

Mindkét kategória nyertes díjazottja 100 000 forintos utalványban részesül, amit szakmai önfejlesztésre (tréning, képzés, szupervízió) fordíthat. Az ünnepélyes díjátadóra a 2020 májusában megrendezett ICF Coach Konferencián kerül sor.

 

Határidő:

A pályázatokat és az adatlapokat a majd 2020 elején, a pályázat kiírásakor megadott időpontban küldhetik meg a pályázók a titkar@coachfederation.hu email címre, Bezerédy-Herald Balázs Kincstárnok-Titkár nevére címezve az Év ICF Coacha 2019 tárgy megjelöléssel.

 

A beérkezett pályázatokat – az anonimitást biztosítva –  az eredményhirdetést követően, az egyesületi honlapon tesszük közzé.

 

Pályázz, és legyél Te az Év ICF Coacha!

 


 

Korábbi évek nyertes pályázatai:

 

Év ICF Coacha 2018

Év ICF Coacha 2017

Év ICF Coacha 2016

Év Coacha 2015

Év Coacha 2014

Év Coacha 2013

Év Coacha 2012

Év Coacha 2011